CURRICULUM VITAE (Lite om mig själv)  
400323 Född i Göteborg
611010 Fil.kand. i psykologi, pedagogik, teoretisk filosofi, praktisk filosofi
690610 Läkarexamen
740810 Specialist i intern-medicin och kardiologi 
801015 Startade akutambulansen i Göteborg OLA tillsammans med några kollegor
820613 Disputerade på en doktors-avhandling om OLA 
880101 Började med PCI ballong-behandling av kranskärls-förträngningar
911010 Började med konditions-och hjärttester vid Göteborgs Brandförsvar 
991010 Överläkare vid Divisionen för Kardiologi,Sahlgrenska Universitets-sjukhuset,
Göteborg

Peka på bilden för information