DOKTOR WENNERBLOM'S HJÄRTSIDOR

Bakgrund : Till grund för denna hemsida ligger övertygelsen att man har förmågan att gynnsamt påverka sin egen hälsa även om man inte är utbildad i sjukvård. Får man begripliga svar på de frågor om sin hälsa som man själv formulerar och får man hjälp till regelbunden motion så har man kommit en lång bit på väg - även om man redan har drabbats av sjukdom.

Liten hjärtlärobok : Klicka på Länk 1 om du vill läsa lite om hjärtats anatomi och sjukdomar. Mycket kortfattat!

Frågor och svar : Klicka på Länk 2 om du vill läsa svaren på ett antal frågor som hjärtpatienter i väst-sverige ville ställa till sina doktorer men inte hann med

Mossen BK's Hjärtkontroll : Klicka på länk 3 om du, som bedriver idrott, vill genomgå en enkel hjärtundersökning under ca. 15 minuter innefattande samtal om symtom, kontroll av hjärtljud och blodtryck samt ekg. Inga blodprover tages.